fb

Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
  • English

Chính sách Cookie

Chính sách Cookie của Amica

Cookie là gì?

Cookie là thuật ngữ để chỉ sự tham khảo dữ liệu máy tính, đặc biệt là các file văn bản được lưu trữ trong máy người sử dụng với các trang web. Các file này cho phép người dùng nhận biết thiết bị và cách hiển thị trang web phù hợp với sở thích cá nhân. Chúng cũng bao gồm các thông tin của trang web như tên trang, nguồn gốc trang web, thời gian lưu trữ trên các thiết bị đầu cuối và các thông số kỹ thuật đặc biệt.

Cookie được sử dụng để làm gì?

Cookies sử dụng tương thích với nội dung trang web để người sử dụng có thể tham khảo và tối ưu hóa sử dụng địa chỉ. Cookies are used to adapt the web content to the user’s preferences and optimise the use of the site. Chúng cũng được sử dụng để tạo ra các thông tin không xác định, các thống kê tổng hợp nhằm giúp người sở hữu địa chỉ hiểu người sử dụng đã tương tác thế nào với website. Chủ sở hữu sẽ sử dụng các thông tin này để cải thiện website.

Amica sử dụng loại cookies nào?
Chúng tôi sử dụng hai loại cookies là " phiên" và "cố định". Cookies phiên lưu trữ tạm thời các files trên thiết bị của người sử dụng cho đến khi người sử dụng rời khỏi website hoặc ngắt kết nối cookies với trình duyệt của người sử dụng. Cookies cố định lưu trữ trên thiết bị của người sử dụng trong khoảng thời gian cố định đến khi người dùng xóa bỏ nó. Cookies được sử dụng bởi các đối tác, bao gồm cả người dùng website  để tạo ra các nội dung thể hiện chính sách riêng của họ.

Cookies có chứa các thông tin cá nhân?
Cookies thu thập các thông tin cá nhân chỉ với mục đích sử dụng một chức năng cố định khi người dùng yêu cầu. Các thông tin này sẽ được mã hóa để ngăn chặn việc truy cập trái phép.

Làm thế nào để xóa cookies?
Tất cả các trình duyệt có một tùy chọn để xóa hoặc vô hiệu hóa các tập tin cookie, hoặc thông báo cho người dùng khi một trang web sử dụng cookie. Hạn chế sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến các chức năng của một số trang web.