fb

Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
  • English

Quy định sử dụng website www.amica-international.co.uk

1. Quy định chung
1.1. Các điều khoản và điều kiện ( T&C) xác định các điều khoản chung cho việc sử dụng các trang web http://www.amica-international.co.uk/  do Amica Wronki S.A. trụ sở tại Wronki tại ul. Mickiewicza 52 (mã bưu 64-510 Wronki), nhập vào sổ đăng ký của các doanh nhân của các tòa án quốc gia, ký và duy trì bởi các tòa án quận tại Poznań - Nowe Miasto và Wilda tại Poznań, 8 Phòng Thương mại của Tòa án quốc gia ký, theo số KRS 0000017514, với vốn điều lệ 15.550.546 PLN, thanh toán đầy đủ, sử dụng mã số thuế (NIP) 763-000-34-98 ( "Công ty").
1.2. Sử dụng website tức là hàm ý chấp nhận T&C
1.3. Website phải không được sử dụng một cách có mâu thuẫn hoặc không phù hợp với pháp luật hiện hành, các điều kiện và điều khoản, và đặc biệt là nó bị cấm cung cấp nội dung bất hợp pháp.
 
 
2. 2. Quyền tác giả và các quyền khác từ hàng hóa vô hình
2.1. Bằng cách gửi cho Công ty thông tin bất kỳ thông qua Website hoặc email, người dùng tuyên bố rằng hành động này không vi phạm các quyền của bên thứ ba, và người dùng cho phép Công ty công bố các thông tin này trên trang web, gửi qua email hoặc in.
2.2. Tất cả các quyền của Công ty được bảo vệ. Các hành động thêm, bớt thông tin trên Website đều bị cấm, trừ trường hợp các thông tin này được sự cho phép
 
3. Thông tin cá nhân
3.1. Sử dụng chức năng nhất định của trang web đòi hỏi người sử dụng phải cung cấp thông tin cá nhân được cung cấp hoặc đăng ký bằng cách thiết lập một tài khoản ( "Tài khoản"). Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin cá nhân được đưa ra, người sử dụng có nghĩa vụ thông báo cho Công ty của những thay đổi đó, bao gồm cả cập nhật trên Website.
3.2. Công ty quản lý các thông tin cá nhân của những người dùng trong quá trình hoạt động của Website. Người sử dụng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép Công ty quản lý website sử dụng các thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo, và cũng để nhận được thông tin thương mại qua email.
3.3. Chủ nhân của những dữ liệu cá nhân được quyền truy cập vào dữ liệu và sửa các thông tin. Trong những tình huống nêu trong dòng 23 Điều 1 ,4 và 5 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, người sử dụng có quyền gửi yêu cầu để gửi chấm dứt sử dụng các thông tin cá nhân của mình và nộp đơn phản đối với việc xử lý các dữ liệu khi người quản trị dữ liệu có ý định để xử lý nó cho các mục đích tiếp thị hoặc chuyển giao cho một quản trị dữ liệu khác.
 
4. Yêu cầu kỹ thuật
4.1. Sử dụng trang web đòi hỏi các yêu cầu kỹ thuật sau đây được đáp ứng:
a) Trình duyệt web IE7 + Firefox 3.5 +, Chrome 5 + Opera 11 +,
b) Các hệ điều hành MS Windows, Mac OS X,
c) JavaScript hoạt động, Adobe flashplayer phiên bản 9 trở lên
 
5. Khiếu nại
5.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc nghi ngờ về các điều khoản và điều kiện của việc sử dụng các trang web, người dùng được yêu cầu liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: kontakt@amica.com.pl.
5.2. Người sử dụng của website sẽ được quyền gửi khiếu nại bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến sử dụng trang web, bằng thư bảo đảm đến: VMR Sp. z o.o. NEW MEDIA AGENCY, ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày các trường hợp tùy thuộc vào các khiếu nại phát sinh.
5.3. Một khiếu nại  nên bao gồm ít nhất các thông tin sau:
a) Thông tin cá nhân của người dùng (bao gồm địa chỉ, tên, bưu điện và email, và người đại diện pháp lý và các chủ thể khác, tên, địa chỉ bưu điện và dữ liệu của người có thẩm quyền giải quyết các vấn đề trong các đơn khiếu nại);
b) Mô tả các vấn đề khiếu nại
5.4. Công ty này xem xét các khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận đơn. Công ty ngay lập tức thông báo cho người nộp đơn khiếu nại về kết quả theo địa chỉ người khiếu nại đã cung cấp.
5.5. Khiếu nại không thuộc đối tượng xem xét nếu chúng không có các thông tin như đã  đề cập tại đoạn. 5.2 trên hoặc được nộp sau thời gian quy định tại đoạn. 5.1.
 
6. Loại trừ và hạn chế
6.1. Công ty thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được trình bày trên trang web là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, tất cả các thông tin được công bố trên trang web được thiết kế độc quyền như là một hướng dẫn chung, và trong trường hợp có sự nghi ngờ, không phải là một lời đề nghị ràng buộc như được hiểu bởi các quy định của bộ luật dân sự. Công ty bảo lưu quyền thay đổi các thông tin được công bố trên trang Web, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào.
6.2. Công ty không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác hoặc tính hữu dụng của thông tin trình bày trên trang Web, hoặc nhất quán với những sự kiện thực tế. Đặc biệt, mặc dù đã rất nỗ lực Công ty không thể đảm bảo rằng các màu sắc trong các bức ảnh được trình bày trên trang web là chính xác, vì còn phụ thuộc vào độ phân giải và cài đặt màn hình của người sử dụng
6.3. Công ty cố gắng để đảm bảo rằng trang web là có sẵn thông qua các cấu hình khác nhau của phần mềm và phần cứng có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo rằng mọi sự kết hợp như vậy sẽ cho phép sử dụng trang web. Ngoài ra, sử dụng tất cả hoặc một phần của trang web có thể yêu cầu cấu hình cụ thể của phần mềm hoặc phần cứng.
6.4. Công ty tuyên bố rằng việc sử dụng các phương tiện điện tử của truyền thông như trang Web hay email không đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi hoặc sự vắng mặt của các mối đe dọa khác như virus máy tính.